Clubkamp. Dubbels (geen vrijspelen)

Clubkampioenschappen 2.0

Op vrijdagavond 23 februari houden we de Club Dubbels. Iedereen (recreanten en competitiespelers) schrijft zich hier individueel voor  in en wordt door de organisatie gekoppeld aan een vaste partner voor deze avond. De wijze van indeling zal zorgen voor zo gelijkwaardig mogelijke koppels over de hele breedte van ons seniorenbestand. Inschrijfgeld is een drankje voor je partner na afloop van het toernooi. Het winnende koppel is de Dubbel-clubkampioen van PIP voor 2018.

Vrijdag 2 februari start de inschrijving in de hal. Daarnaast kun je je opgeven per mail naar Tc_toernooi@bbvpip.nl

De inschrijving sluit via mail op 12 februari, in de hal kan ook vrijdag de 16enog ingeschreven worden.

Het toernooi start om 20:00 uur en dan is er geen mogelijkheid tot vrijspelen!